Свържете се с нас:

             

Профилинк постигна намаляване на вредните емисии с 1 795 253 кг CO2e.

Фирма "Профилинк" ООД участва активно през 2017 г. в намаляването на емисиите на СО2.
Чрез преработката на рециклирани продукти от PVC беше постигнато намаление в сравнение с преработката на нови PVC продукти с 1 795 253 кг CO2e.