Свържете се с нас:


ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Събирането, обработването и съхранението на лични данни чрез регистрация в сайта на Профилинк ООД е съобразено с Регламент 2016/679 (Общ регламент относно защита на данните) и се използва само за предоставяне на възможност за сваляне на информационни материали от секция Download.

Политика на поверителност и защита на лични данни на Профилинк ООД


     

Промоционлна оферта "SMART Ролетни щори"

За периода 01.03.2019 до 31.05.2019 г., при поръчка на 4 или повече ролетни щори с мотори OXIMO iO или S&SO RS100 iO с дистанционни SITUO 1 iO PURE или SITUO 5 iO PURE, получавате БЕЗПЛАТЕН МОДУЛ за управление през интернет CONNEXOON (на стойност 330 лв).

Промоцията е валидна за територията на цялата страна, като може да ни намерите на следните адреси:
https://www.profilink.bg/bg/pages/contacts_bulgaria

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯ „SMART ЩОРИ “

1. Организатор

1.1. Организатор на промоцията е „Профилинк” ООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 115840214, ДДС № BG115840214, със седалище и адрес на управление: област Пловдив, община Пловдив, 4023, гр. Пловдив, ул. “Нестор Абаджиев” №55, Индустриална зона Тракия, контакт: https://www.profilink.bg/bg/pages/contacts, (“Профилинк” или “Организатора“).

1.2. Правилата на промоцията са публикувани на страницата на Организатора и са достъпни през целия ѝ период по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане.

2. Период и място на провеждане на Промоцията:

2.1. Промоцията се провежда в периода 01.03.2019 до 31.05.2019 г.;

2.2. Промоцията ще се проведе във всички обекти на „Профилинк” ООД, находящи се на територията на Република България.

3. Право и условия на участие

Всеки клиент може да посети нашите обекти в цялата страна и да се възползва от промоцията.

4.Отговорност

4.1 Организаторът има право по всяко време да прекрати провеждането на акцията без предварително да оповести и изложи причина за това при възникване на технически причини или поради промени в действащото приложимо законодателство, както и поради разпореждания на компетентни държавни органи.

5. ДРУГИ

5.1. Настоящите общи условия са в сила от момента на публикуването им. С участието си в настоящата акция Участниците потвърждават, че са запознати и се съгласяват с настоящите Правила. За неуредените от настоящите условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.