Свържете се с нас:


ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Събирането, обработването и съхранението на лични данни чрез регистрация в сайта на Профилинк ООД е съобразено с Регламент 2016/679 (Общ регламент относно защита на данните) и се използва само за предоставяне на възможност за сваляне на информационни материали от секция Download.

Политика на поверителност и защита на лични данни на Профилинк ООД


    

За Фирмата

Партньорство с поглед към бъдещето

Партньорство

Чрез благонадежност, доверие и съдействие ние изграждаме основата на нашия успех, а това е именно партньорството. Така ние и нашите партньори заедно се движим напред. Защото само чрез коректно и дългосрочно сътрудничество може да се породи истинският успех с тенденцията за растеж.

Качество

Фирма PROFILINK е заложила на качеството като стратегия за бъдещо развитие. За постигането на целта, ние използваме най-модерната апаратура и технология на всички нива от производствения процес. Този факт ни дава увереност да твърдим, че всички продукти отговарят на най-високите изисквания за качество.

Оптимизация

PROFILINK постоянно обновява и развива своите фирмени елементи. Така сме винаги добре подготвени за всички предизвикателства - от последната технология в производството до най-модерните тенденции на пазара. 

Политика по качеството „Профилинк“ ООД

Мисия

Политика и цели по управление на енергията

Стратегически цели на „Профилинк“ ООД (2015 г. – 2020 г.)

Галерия