Свържете се с нас:


ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Събирането, обработването и съхранението на лични данни чрез регистрация в сайта на Профилинк ООД е съобразено с Регламент 2016/679 (Общ регламент относно защита на данните) и се използва само за предоставяне на възможност за сваляне на информационни материали от секция Download.

Политика на поверителност и защита на лични данни на Профилинк ООД


     

Download


Software:

SkyGlazing - ПРОГРАМА ЗА РАЗКРОЙ (Executable, 15 942 Kb)
База данни Profilink BG 2019.03 (Executable, 1 361 Kb)
HASP Driver for Windows 2000/XP/Vista/Windows 7 (Executable, 8 821 Kb)
HASP Driver for Windows Windows 7/ 8 64bit ,Windows 10 Version 1607 12.04.2018 (Executable, 19 969 Kb)


Техническа документация:

Каталог 2016 (PDF, 26.8 Mb)

Каталог Sliding System (PDF, 8.5 Mb)
Система за външни PVC капаци (PDF, 11.6 Mb)
Външни ролетни щори Профилинк (PDF, 2.7 Mb)
Балконско крило - техническа документация (PDF, 3.8 Mb)
Ценови каталог външни ролетни щори (PDF)


Промоционални материали:

Profilink Premium+ Brochure(PDF, 1.24 Mb)
Profilink Premium Brochure(PDF, 0.82 Mb)
Profilink PremiumZ Brochure(PDF, 1.21 Mb)
Profilink PremiumR Brochure(PDF, 1.20 Mb)
Profilink Lux Brochure(PDF, 0.8 Mb)
Profilink Classic Brochure(PDF, 1.17 Mb)
Coextrusion Brochure (PDF, 2.5 Mb)
GoldRoll Brochure (PDF, 3.5 Mb)
Profiles Brochure (PDF, 4.8 Mb)
Profilink Poster A1 BG v.1 (PDF, 34.01 Mb)
Profilink Poster A1 EN v.1 (PDF, 39.20 Mb)
Profilink Poster A1 EN v.2 (PDF, 34.28 Mb)
Profilink Poster A1 SR v.1 (PDF, 39.20 Mb)


Press Release:

PROFILINK Battenfeld-Cincinnati (PDF, 300 Kb)
PROFILINK Manufacturing Journal (PDF, 300 Kb)

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save