Свържете се с нас:


ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Събирането, обработването и съхранението на лични данни чрез регистрация в сайта на Профилинк ООД е съобразено с Регламент 2016/679 (Общ регламент относно защита на данните) и се използва само за предоставяне на възможност за сваляне на информационни материали от секция Download.

Политика на поверителност и защита на лични данни на Профилинк ООД


     

Download

Техническа документация:

Каталог 2016 (PDF, 26.8 Mb)

Каталог Sliding System (PDF, 8.5 Mb)
Система за външни PVC капаци (PDF, 11.6 Mb)
Външни ролетни щори Профилинк (PDF, 2.7 Mb)
Балконско крило - техническа документация (PDF, 3.8 Mb)
Ценови каталог външни ролетни щори (PDF)


Промоционални материали:

Profilink Premium+ Brochure(PDF, 1.24 Mb)
Profilink Premium Brochure(PDF, 0.82 Mb)
Profilink PremiumZ Brochure(PDF, 1.21 Mb)
Profilink PremiumR Brochure(PDF, 1.20 Mb)
Profilink Lux Brochure(PDF, 0.8 Mb)
Profilink Classic Brochure(PDF, 1.17 Mb)
Coextrusion Brochure (PDF, 2.5 Mb)
GoldRoll Brochure (PDF, 3.5 Mb)
Profiles Brochure (PDF, 4.8 Mb)
Profilink Poster A1 BG v.1 (PDF, 34.01 Mb)
Profilink Poster A1 EN v.1 (PDF, 39.20 Mb)
Profilink Poster A1 EN v.2 (PDF, 34.28 Mb)
Profilink Poster A1 SR v.1 (PDF, 39.20 Mb)


Press Release:

PROFILINK Battenfeld-Cincinnati (PDF, 300 Kb)
PROFILINK Manufacturing Journal (PDF, 300 Kb)


Software:

Profiles 2018 (Executable, 17 Mb) - ПРОГРАМА ЗА РАЗКРОЙ


Data bases:

PROFILINK Profiles Database Bulgarian 2018 (Executable, 2 795 Kb)
PROFILINK Profiles Database English 2018 (Executable, 2 795 Kb)


Old version:

Profiles 2017 (Executable, 17 Mb)
Profiles 2016 (Executable, 17 Mb)
Profiles 2015 (Executable, 17 Mb)
Profiles 2014 (Executable, 17 Mb)
Profiles 2013 (Executable, 17 Mb)
PROFILINK Profiles Database Bulgarian 2017 (Executable, 2 795 Kb)
PROFILINK Profiles Database Bulgarian 2016 (Executable, 2 795 Kb)
PROFILINK Profiles Database Romanian 2016 (Executable, 709 Kb)
PROFILINK Profiles Database Russian 2016 (Executable, 724 Kb)


PROFILINK Profiles Database Serbian 2016 (Executable, 660 Kb)

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save