Свържете се с нас:


ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Събирането, обработването и съхранението на лични данни чрез регистрация в сайта на Профилинк ООД е съобразено с Регламент 2016/679 (Общ регламент относно защита на данните) и се използва само за предоставяне на възможност за сваляне на информационни материали от секция Download.

Политика на поверителност и защита на лични данни на Профилинк ООД


     

Качествен контрол

Като допълнителна гаранция за клиентите си PROFILINK следва вътрешно-фирмен стандарт, базиран на международния стандарт RAL.

Проверките за качество които се извършват в лабораториите на PROFILINK се разделят от три фази

Само продукти, които са минали успешно през всички тестове и отговарят на международните стандарти, се експедират към нашите клиенти.


Raw material - lab equipment

Входящ контрол

За да осигурим масксимална прецизност при изработването на PVC профили, ние следим всички показатели на използваните суровини. Следователно производственият процес е калибриран за перфектно качество.


Digital Scanner for geometry

Текущ контрол

Производственият процес се следи с голямо внимание, като на кратки интервали се тества всеки продукт. Така ние можем да отреагираме бързо, дори и при минимална промяна в параметрите на продукта. Това дава увереност на нашите парньори, че всеки продукт, произведен от PROFILINK, винаги отговаря на най-високите изисквания за качество.


Charpy impact test

Изходящ контрол

Преди продукт да замине за крайната си дестинация, той преминава последен одит, като се тестват неговите параметри за качество, здравина и издържливост под екстремни обстоятелства.

Така всеки един продукт, напуснал нашата производствена база, се придружава от сертификат за успешно преминаване на строгия качествен контрол, наложен от фирма PROFILINK.


За да гарантираме нашите високи стандарти, ние редовно преминаваме одит по престижния немски стандарт за качество TUV NORD.


Галерия