Контактирајте нас

Kontrola kvaliteta

Kao dodatna garancija, pred svojim klijentima, PROFILINK primenjuje unutrašnji standard firme, koji je baziran na međunarodnom standardu RAL.

Provere kvaliteta, koje se izvršavaju u laboratorijama firme PROFILINK, dele se u tri faze:

Našim klijentima se isporučuju samo oni proizvodi, koji su uspešno prošli kroz sve testove i odgovaraju međunarodnim standardima.


Lab tests for raw material

Ulazna kontrola

Kako bismo obezbedili maksimalnu preciznost prilikom izrade PVC profila, pratimo sve parametre korišćenih sirovina. Iz ovoga sledi da je proizvodni proces kalibrisan savršenim kvalitetom.


Digital Scanner for geometry

Tekuća kontrola

Proizvodni proces se prati sa velikom pažnjom, i svaki proizvod se testira u kratkim vremenskim intervalima. Na taj način možemo brzo da odreagujemo čak i prilikom minimalne promene parametara proizvoda. Ovo je dokaz našim klijentima, da svaki proizvod firme PROFILINK uvek ispunjava najviše zahteve za kvalitet.


Charpy impact test

Izlazna kontrola

Pre odlaska proizvoda na njegovo odredište, on prolazi kroz završnu reviziju – testiraju se njegovi parametri kvaliteta, jačine i izdržljivosti, pod ekstramnim uslovima.

Tako, svaki proizvod koji napušta našu fabriku, dobija sertifikat o uspešno izvršenoj strogoj kontroli kvaliteta, koju je izvršila firma PROFILINK.


 

Kako bismo garantovali naš visoki standard, redovno izvršavamo reviziju, prema prestižnom nemačkom standardu za kvalitet TUV NORD.


Галерија