Sistemi ulaznih vrataКонтактирајте нас

Door

Proizvodi / Sistemi ulaznih vrata / Door

"PROFILINK Door" je 3-komorni sistem sa dubinom profila od 60 mm, za proizvodnju PVC ulaznih vrata visokog kvaliteta.

Osnovna tehnička karakteristika je čelična armatura što većih dimenzija i zalemljene uglaste sklopke, koji garantuju visoku stabilnost proizvoda i zaštitu od provala. Specijalno dizajnirane izolacione komore daju vratima veoma dobre toplotno-zaštitne osobine

frame depth 60mm
3 chambered system
Uf= 1.4 W/m2K

Door

Vrata, prozvedena po sistemu "PROFILINK Door", imaju efikasnu zaštitu protiv provala – pravougaona čelična armatura velikih dimenzija, formira stabilan zatvoren ram, dok su uglovi ojačani sastavljenim uglastim sklopkama.

Izolacija

 Specijalno dizajnirane izolacione komore daju vratima veoma dobre izolacione osobine.

Zaštita od buke

Zaštita od buke dostiže do odličnog nivoa sa normalnim staklo-paketom, a sa specijalnim staklima se postižu još veći nivoi zaštite.

Staklo-paket

 Debljina staklo-paketa do 30 mm čini mogućim postavljanje stakala sa najmodernijim sistemima za toplotnu izolaciju i zaštitu od buke, kao i specijalno za ovaj sistem razrađene panele PROFILINK. Opširnije...

Zaptivač

 Rezultati testova osposobljenosti, kada su u pitanju propustljivost vazduha i gustina izolacije, prilikom jake kiše, odgovaraju najvišim zahtevima.

Bezbednost

 Čelična armatura što većih dimenzija i zalemljene uglaste sklopke, garantuju visoku stabilnost proizvoda i zaštitu od provala. Bez problema se dostižu i nivoi zaštite protiv provala, klase WK1, WK2 i WK3.

Rok trajanja

 Visoko kvalitetni i izdržljivi, proizvodi PROFILINK se odlikuju dugoročnim periodom upotrebe.